Make your own free website on Tripod.com

EU–s oktatási pályázatot nyert a szatmárnémeti Református Gimnázium

• Október 10. és 14. között négy ország diákjai kutatják
a környék kézmûvesmesterségeit
Az elmúlt évben a szatmárnémeti Református Gimnázium — közösen egy magyarországi, egy franciaországi és egy hollandiai református gimnáziummal — pályázott az Európai Unió Socrates, illetve Comenius oktatási projektjére, amit megnyert.

A program keretén belül október 10. és 14. között Szatmárnémetiben találkoznak a négy iskola projektvezetôi és a diákcsoportok. Szilágyi Évát, a Református Gimnázium igazgatónôjét a pályázat témakörérôl, valamint a lefutási idejére tervezett közös programokról kérdeztük:

— A tulajdonképpeni munka idén kezdôdött meg, a hároméves projekt címe Kismesterségek tegnap és ma. Húsz–huszonöt diák vesz részt minden országból ebben a munkában, amely egyrészt a helyi sajátosságokat, másrészt pedig a négy országban föllelhetô közös mesterségeket fogja összehasonlító módon kutatni. Itt kézmûvességrôl van szó, elkezdve a kovácsmesterségtôl egészen a népi hímzésig, a fazekasságtól a szövés–fonásig, hordókészítéstôl a szôlômûvelésen át a kenyérsütéssel kapcsolatos sajátosságokig. Három év alatt különbözô helyszíneken fognak találkozni az iskolák. A projekt elsô évében kutatómunkát fognak végezni a gyerekek, és történetiségükben fogják az egyes mesterségeket körüljárni, remélhetôleg dolgozatok is születnek majd francia és angol nyelven. A következô évben azt kutatják, hogy milyen hatása volt, vagy van ezeknek a mesterségeknek a mai gazdaságra, melyek azok, amelyek elsorvadtak, melyek azok, amelyek iparrá nôtték ki magukat. A harmadik évben összehasonlító kutatásokat fognak végezni, megnézik, hogy mi az, ami közös az egyes országokban, és melyek a helyi sajátosságok.

Ami minket illet, fölvállaltuk azt, hogy nemcsak a sajátosan magyar vonatkozású kismesterségeket vagy az ezekhez kapcsolódó szokásokat fogjuk tanulmányozni, hanem a román, illetve a sváb területek kézmûves hagyományait is igyekszünk majd felkutatni.

Az elsô találkozó Pápán zajlott, ott az igazgatók és aligazgatók találkoztak, egy négynapos rendezvényen. A következô találkozó október 10. és 14. között fog zajlani a szatmárnémeti Református Gimnáziumban. Erre már nem igazgatókat várunk, hanem elsôsorban a projekt vezetôi és a diákcsoportok vezetôi fognak találkozni, iskolánként más és más arányban: Franciaországból öt tanár és négy diák érkezik, Hollandiából két tanár, két diák, Pápáról négy tanár, négy diák, a mieink közül pedig öt tanár és körülbelül hat diák fog részt venni. Itt fogják eldönteni és megbeszélni a gyerekek azt, hogy a továbbiakban hogyan fognak dolgozni, milyen munkamódszereket fognak választani, két délután munkaüléseket fognak tartani, külön a diákok és külön a tanárok, a napok többi részét pedig tartalmas programokkal kívánjuk kitölteni.

(anikó)